NEWS & PROMOTION 新聞 & 促銷

งานสภาสถาปนิก’19 ACT Forum’19

        สภาสถาปนิกกำหนดจัดงานสถาปัตย์ ’19 งานประชุมนานาชาติทางสถาปัตยกรรมและแสดงเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ก่อสร้างขึ้นเป็นครั้งแรก ระหว่าง 14 - 17 พฤศจิกายน 2562 ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ เมืองทองธานี โดยมีความโดดเด่นเนื่องจากเป็นเวทีรวมตัวของสถาปนิกทุกสาขามากที่สุดในประเทศไทย และได้เลือกให้บริษัท อารยะ เอ็กซ์โป จำกัด ซึ่งมีทีมที่เชี่ยวชาญในการจัดงานด้านนี้มาอย่างต่อเนื่องยาวนานเป็นผู้ดำเนินการจัดงานครั้งนี้

         Forum A: The Key Note (A Forum for Inspiration) เป็นการเปิดโอกาสให้สถาปนิกไทยและผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมรับฟังแนวคิดจากสถาปนิกที่มีชื่อเสียงในระดับโลก เพื่อเป็นการให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาการทำงานสู่ระดับสากลต่อไป

         Forum B: The Practice (Sharing Knowledge from a Master) เป็นการให้ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพแก่สมาชิกสภาสถาปนิกและประชาชนทั่วไป โดยจะมีเนื้อหาครอบคลุมการปฏิบัติวิชาชีพทั้ง 4 สาขา รวม 5 ประเภทงาน ทั้งในส่วนงานศึกษาโครงการ, งานออกแบบ, งานบริหารและอำนวยการก่อสร้าง, งานตรวจสอบ และงานให้คำปรึกษา

 

         Forum C: The Innovation (Discussion for the Best Solution) เป็นการสัมมนาที่มุ่งเน้นการแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรม รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ

 

         Forum D: The ACT Services (ACT Commitment to Serve Our Society) เป็นกิจกรรมที่สภาสถาปนิกให้บริการสังคมในรูปแบบของการให้คำปรึกษาโดยตรงแก่ประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมโดยกลุ่มสถาปนิกอาสา และยังเปิดพื้นที่และโอกาสให้สถาบันการศึกษาเผยแพร่ผลงานการเรียนการสอน งานวิจัย ที่มีประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งทั้งหมดนี้ทางคณะทำงานจะได้ทำการคัดสรรและคัดเลือกหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อแวดวงสถาปัตยกรรม เพื่อสถาปนิกทุกสาขาและเพื่อสาธารณชนอย่างแท้จริงต่อไป

 

 

INNOVATION: Acquire innovative business solutions and ideas

INSPIRATION: Get inspire by architecture exhibition & technology presentations

INTERACTION: Expand networks and connections with global potential partners

Expo at a Glance
The debut ACT Forum is the all-inclusive forum and exposition that specializes in the building and design industry in the region. ACT Forum offers the industry a comprehensive experience and a chance to explore market opportunities, as well as trends in business through innovation and creativity of building and design.

Expect these advantages at ACT Forum’19
• Enhance opportunities to close business deals in a proven platform conducive to negotiation.
• Reach out to quality trade and professional buyers.
• Showcase your products and services to buyers ready to participate in ASEAN’s infrastructure growth.
• Network with key decision makers in the industry.

Special Activities
• Exclusive Conferences and Seminars for architects
• Exhibition from Architect Council of Thailand.
• Inspirational showcase of imaginative decorating.